STORTRÄSKIN KALASTUKSENHOITOYHDISTYS
stortrask@suomi24.fi
puh. 045-1020720

Storträskin virkistysalueen kalastusmääräykset:

    1§

Alueella on kalastus sallittua vain vapavälineillä (uistin, perho, onki ja pilkki). Kalojen mäskääminen eli houkuttelu erilaisilla houkutinaineilla on kielletty.

    2§

Saaliin määräksi on rajattu 2 lohensukuista kalaa/lupa. Luvat tulee ostaa tarpeen mukaan etukäteen, sillä alueella ei ole luvan myyntiä. Lupa on henkilökohtainen. Lupien hinnat: Aikuiset: 15 (sis.alv) euroa 12 tunnin lupa. Jääaikana on mahdollista lunastaa lisävavalle lupa 5 (sis.alv) eurolla, muutoin yksi vapa/lupa. Alle 18 v. saavat todistamalla ikänsä 12 tunnin luvan 8 (sis.alv) eurolla ja jääaikana luvan lisävavalle 5 (sis.alv) eurolla. Lisävapa lupa ei nosta saaliskiintiötä. Huom. vain 1 lisävapa lupa/kalastaja.

    3§

Alueella on veneen, kelluntarenkaan tai muun kelluntavälineen käyttö kielletty. Myös pyydystä ja päästä kalastustapa on kielletty.

    4§

Maastoliikennelakia on ehdottomasti noudatettava. Maastoliikennettä ei sallita.

    5§

Ympäristöön ei saa jättää roskia. Kunkin alueella kalastavan on osaltaan huolehdittava roskien pois viennistä. KALANPERKUUJÄTTEITÄ EI SAA JÄTTÄÄ VETEEN, ROSKIIN EIKÄ LÄHIYMPÄRISTÖÖN!

    6§

Näitä sääntöjä, sekä kalastuslakia ja asetuksia on ehdottomasti noudatettava. Kalastuksen valvonnasta huolehtivat kalastuksenvalvojat. Kalastusta harjoittava on velvollinen esittämään kalastuksenvalvojalle selvityksen henkilöllisyydestään. Hänen tulee esittää henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja, esim. passi, kuvallinen Kela-kortti, ajokortti, poliisin antama henkilökortti. Kalastuslain, kalastusasetuksen tai lammen sääntöjen rikkomisesta seuraa mahdollisten oikeustoimien lisäksi kalastusluvan menettäminen.

    7§

Storträskin kalastuslupa sekä todistus valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta on pidettävä kalastettaessa mukana. Storträskin lupa vaaditaan kaikilta, kalastuksenhoitomaksua ei vaadita alle 18-vuotiailta, 65 vuotta täyttäneiltä, eikä kalastuslain 88§ tarkoittamassa jäällä tapahtuvassa pilkkimisessä tai lain tarkoittamassa onkimisessa.

    8§

Jäältä kalastettaessa on kairan halkaisijan oltava vähintään 5 tuumaa (125 mm).

    9§

Erityiseen käyttöön otetulla alueella, nuotiopaikan ympäristöön merkityllä rauhoitusalueella, kalastus on ehdottomasti kielletty. Alue on varattu erityiskäyttöön, myös telttailu on rauhoitusalueella kielletty

    10§

Alue on täydellisesti rauhoitettu kalastukselta vuosittain huhtikuun 15 pv alkaen toukokuun toiseen lauantaihin, jolloin on kesäkauden avajaiset. Avajaisista ilmoitetaan erikseen ilmoitustauluilla ja kotisivulla, sekä luvanmyyntipaikoissa. Läänikohtainen viehekalastuslupa ei oikeuta kalastamaan alueella, eikä myöskään jokamiehenoikeudella tapahtuva onkiminen ja pilkkiminen ole luvallista. KIELTO Dnro. 2769/5710/2014. Voimassa 1.1.2015 - 31.12.2020